Przejdź do treści Przejdź do menu

Nabór do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała na rok szkolny 2021/2022

26-02-2021 19:06

Nabór do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała na rok szkolny 2021/2022

Uwaga Rodzice!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych.

W związku z zagrożeniem epidemicznym w placówkach oświatowych przestrzegane są zaostrzone reguły sanitarne: dezynfekcja rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego dystansu między obecnymi w budynku.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą.

W takiej sytuacji o wysyłce dokumentów należy powiadomić szkołę pierwszego wyboru, najlepiej drogą mailową.

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

  • ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową
             lub
  • REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego.

Zapisy do szkół obwodowych rozpoczynają się 8 marca 2021 r. o godz. 9.00 i trwają do
6 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE – dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Rozpoczyna się 8 marca 2021 r. o godz. 9.00 i trwa do 6 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 pod adresem:

http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl

W zakładce PLIKI znajdziecie 

- Zarządzenie Prezydenta Miasta

- Nabór do klas pierwszych info dla rodziców

- Uchwałę o kryteriach