Przejdź do treści Przejdź do menu

ARTYKUŁY DLA RODZICÓW

ŹRÓDŁO ŻYCIA I ZDROWIA - WODA - ARTYKUŁ

KLIKNIJ TUTAJ

PIRAMIDA ZDROWIA - ARTYKUŁ

KLIKNIJ TUTAJ

Rozwijanie kompetencji czytelniczych u dzieci - artykuł.

KLIKNIJ TUTAJ

DZIECKO BEZPIECZNE W SIECI.

Zachęcamy do przeczytania kolejnego artykułu, który znajdziecie tutaj:

KLIKNIJ TUTAJ

Wyciszenie w walce z agresja . Współpraca rodzica z nauczycielem.

Zachęcamy do przeczytania kolejnego artykułu, który znajdziecie tutaj:

KLIKNIJ TUTAJ

opracowała: Marta Wołoch - Przybyszewska

"9 powodów dlaczego mózg dziecka potrzebuje bliskości."

 

To relacje, a nie rzeczy sprawiają, że dzieci stają się mądrzejsze. Czas, uwaga, rozmowa, uśmiech, zrozumienie budują relacje z naszym dzieckiem. Im częściej  jesteśmy uważni na nasze dzieci tym lepiej się rozwijają. Bliskość można okazywać na wiele sposobów: tulenie, kołysanie, wspólne spanie, wspólne zabawy i "wygłupy", łaskotanie,  reagowanie na smutek, rozmowa o rzeczach ważny dla dziecka.

 

Poniżej 9 powodów dlaczego warto przytulać dzieci i odpowiadać na ich potrzeby.

1. Bliskość pomaga wykształcić więcej dobrych połączeń między neuronami.

Wraz ze wzrostem dziecka rośnie też mózg i połączenia neuronowe, które umożliwiają nabywanie i doskonalenie nowych umiejętności. Od relacji dziecka z najbliższymi i środowiskiem zależy jak dużo dobrych połączeń między neuronami zostanie wykształconych.

2. Odpowiadanie na potrzeby kształtuje uporządkowane mózgi - jak uważa doktor William Sears, twórca teorii Rodzicielstwa Bliskości "Dzieci które nie doświadczają bliskości, są bardziej zagrożone późniejszym pojawienie się problemów takich jak nadpobudliwość, trudność w koncentracji czy nadmierna impulsywność

3. Odpowiadanie na potrzeby zmniejsza poziom stresu.

Jeśli nie reagujemy na dziecięcy płacz, krzyk, smutek w mózgu wzrasta poziom kortyzolu - hormonu stresu. Trwałe narażenie na działanie kortyzolu wykształca fobie dziecięce, obsesje i stany lękowe. Zatrzymuje rozwój poznawczy i społeczny.

4. Mniej stresu to lepszy rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny.

Dzieci które doświadczają uważności na swoje potrzeby (np. płaczę w nocy, mam koszmary - przytul mnie) nie tracą energii na hałaśliwe przyciąganie uwagi rodzica, tym samym zużywają mniej kalorii, które mózg może wykorzystać na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny.

5. Zabawa i przytulanie rozwijają korę przedczołową.

Kora przedczołowa odpowiada za umiejętność rozwiązywania konfliktów, planowania i kontrole emocji. Im częściej dajemy jej sygnał do pracy (zabawa, rozmowa z dzieckiem, okazywanie czułości), tym lepiej mózg buduje wiedzę o relacjach społecznych.

6. Troska rodzi empatię.

Gdy dzieci odczuwają troskę, obserwują wrażliwość rodziców, same stają się uważne i wrażliwe na potrzeby innych.

7. Bliskość uczy zaufania.

Bliskość buduje zaufanie. Zaufanie rodzi podstawę do tworzenia w dorosłym życiu głębokich relacji. Poziom zaufania ma związek z oksytocyną. To oksytocyna decyduje czy jesteśmy ufni wobec innych. Naukowcy uważają, że brak lub niski poziom oksytocyny ma związek z wczesnym dzieciństwem, funkcjonowaniem w środowisku przemocowym które nie jest wrażliwe na potrzeby dziecka.

8. Bliskość to troska o zdrowie.

Dzieci które doznają bliskości, mniej płaczą. Są psychicznie stabilniejsze, ich mózg nie czuje konieczności walki ze stresem, dziecko jest psychicznie wypoczęte. To przekłada się na zdrowie fizyczne i sprawniejsze działanie systemów układu odpornościowego.

 9. Doświadczenie bliskości kształtuje dojrzałych emocjonalnie i psychicznie dorosłych ludzi.

Wszystko co wyżej sprawia, że dziecko ma spore szanse wyrosnąć na dojrzałego człowieka, którego mózg jest na tyle plastyczny, że z łatwością tworzy nowe drogi przepływu informacji, potrafi nawiązywać nowe kontakty, budować i oceniać niezdrowe relacje, jest uważny i empatyczny na potrzeby innych.

opracowała: Marta Wołoch – Przybyszewska

bibliografia: „Księga rodzicielstwa bliskości” W.M.Sears


Przesiewowe badania logopedyczne - co to jest i co się z tym wiąże.

 Stałym elementem profilaktyki logopedycznej w przedszkolu są badania przesiewowe.

Są to szybkie, trwające kilka, kilkanaście minut badania, które mają na celu:

  • stwierdzenie normy rozwoju mowy dziecka,
  • wykrycie nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka,
  • szybkie zapewnienie pomocy logopedycznej,
  • ewentualne wykonanie pełnej diagnostyki logopedycznej.

W trakcie badania logopeda ocenia obszary, które są ściśle związane z mową,

takich jak: rozumienie mowy, nadawanie mowy, sposób wypowiadania głosek, budowę i sprawność narządów mowy oraz funkcje prymalne, czyli np.: prawidłowy tor oddychania.

Końcowym etapem badań jest stwierdzenie prawidłowego bądź zaburzonego rozwoju mowy dziecka. W przypadku dzieci z zaburzeniami lub będących w grupie ryzyka obejmuje się je jak najszybszą interwencją logopedyczną.  

 

Dlaczego tak ważne jest aby każde dziecko przystąpiło do takiego badania?

Okres przedszkolny to jest dobry czas aby przy obustronnym zaangażowaniu rodziców i logopedy, zaburzenia i dysfunkcje dziecka „wyprowadzić” na prostą.

Zaniedbane lub niedopatrzone, utrwalające się zaburzenia mowy mają niestety swoje odbicie w funkcjonowaniu dziecka w szkole, w grupie rówieśniczej jak również w sferze emocjonalnej.

Przesiewowe badania logopedyczne pozwalają w szybki i dość przyjemny sposób rozpoznać grupę ryzyka aby przystąpić do dalszej owocnej pracy.

 

Na podstawie webinaru z dnia 31.08.2020r.

„Przesiewowe badania logopedyczne”,

www.akademialogopedy.pl

opracowała:

Agnieszka Sadowska logopeda