Przejdź do treści Przejdź do menu

O nas

Przedszkole Nr 23 w Bielsku-Białej

Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 23 w Bielsku - Białej jest kameralnym i bardzo przyjaznym dzieciom przedszkolem położonym w centrum, z dala od zgiełku i ruchliwych ulic. Na terenie przedszkola znajduje się piękny ogród jordanowski z miejscem na zabawy ze skakanką, grę w piłkę czy malowanie kredą. Z kolei taras przedszkolny pozwala na prowadzenie zajęć i zabaw na świeżym powietrzu wtedy, kiedy przebywanie w ogrodzie  jest niemożliwe.

Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza naszego przedszkola nastawiona jest na całościowy rozwój dziecka, tak, aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi. Z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności i poznawało nowe doświadczenia.

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, wszechstronnego rozwoju, akceptacji i poszanowania praw dzieci. Priorytetem naszych działań jest wspomaganie poprzez zabawę rozwoju i edukacji dzieci, w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości. Różnorodne działania mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, co gwarantuje osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Wszystkie działania dostosowujemy do potrzeb środowiska lokalnego wykorzystując możliwości bazowe i kadrowe placówki. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Rozwijamy w dzieciach inteligencję emocjonalną, by przygotować je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z porażkami. Pragniemy nauczyć wiary we własne możliwości, rozwijać optymizm i poczucie własnej wartości.

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.