Przejdź do treści Przejdź do menu

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 4.

02-03-2021 16:29

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 4.

Rekrutacja do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała  na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 8 marca 2021 r.i potrwa do 6 kwietnia 2021r.

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

 • ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową
  lub

 • REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl.

Oferta Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej.

Szkoła jest niewielką, bezpieczną placówką liczącą około 230 uczniów. Pracujemy w systemie jednozmianowym. Liczebność dzieci w oddziałach nie przekracza 25, co umożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia.

Zajęcia świetlicowe zaczynają się o godz. 7.00 i trwają do godz. 16.15. (godziny pracy świetlicy dostosowujemy do potrzeb rodziców).

Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną. W procesie nauczania stosujemy elementy oceniania kształtującego i nowoczesne technologie informatyczne.

 Oferujemy:

 • - zajęcia prowadzone przez profesjonalną i życzliwą kadrę, dbającą o wszechstronny rozwój uczniów, lekcje w cyklu jednozmianowym,

 • - sprzęt multimedialny w każdej sali,

 • - nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy, w klasie siódmej i ósmej język niemiecki,

 • - różnorodne zajęcia w świetlicy szkolnej,

 • - bezpłatną naukę pływania dla uczniów klasy drugiej,

 • - opiekę pedagoga, psychologa szkolnego i logopedy,

 • - czytelnię i bibliotekę z multimedialnym centrum bibliotecznym,

 • - możliwość korzystania ze stołówki szkolnej,

 • - różnorodne zajęcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów takich jak: robotyka, zajęcia dziennikarskie, szachowe,  sportowe, artystyczne, teatralne oraz przedmiotowe,

 • - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze umożliwiające indywidualną pracę z uczniem.

Nasze strony internetowe:

sp4bielsko.pl/ 

 eduportal.bielsko.pl/placowki_oswiatowe/szkola-podstawowa-nr-4 


 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku:

www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-4-w-Bielsku-Bia%C5%82ej-313003248888968/


 

Zobacz film. www.youtube.com/watch?v=cXIy_RwEMoY&feature=youtu.be